Welcome to

MALGANGA INFOTECH OF COMPUTER EDUCATION

News & Event Portal


Welcome to
MALGANGA INFOTECH OF COMPUTER EDUCATION
News & Event Portal


MALGANGA INFOTECH News
News Update:
केंद्रशासन मान्यताप्राप्त CCC कोर्ससाठी आजच प्रवेश घ्या व मिळवा राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या नोकरींसाठी केंद्र शासनाचे प्रमाणपत्र
MALGANGA INFOTECH News
News Update:
MSA कोर्समध्ये शासकीय तसेच निम-शासकीय जॉब, व्यवसाय यांसाठी महत्वाचे 9 कोर्सेस शिकणाची सुवर्ण संधि
MALGANGA INFOTECH News
News Update:
शासकीय तसेच निमशासकीय नोकरी तसेच सर्व प्रकारच्या व्यवसायांसाठी महत्वाचे कॉम्प्युटर कोर्सेस उपलब्ध

MSA (Master in Software Application)

MSA कॉम्प्युटर कोर्ससाठी प्रवेश सुरु.
View More...
Admission Link : Apply Online

Advance Tally with GST

Advance Tally with GST कॉम्प्युटर कोर्ससाठी प्रवेश सुरु.
View More...
Admission Link : Apply Online

C Programming

C Programming कॉम्प्युटर कोर्ससाठी प्रवेश सुरु.
View More...
Admission Link : Apply Online

C++ Programming

C++ Programming कॉम्प्युटर कोर्ससाठी प्रवेश सुरु.
View More...
Admission Link : Apply Online

Advance Java Programming

Advance Java Programming कॉम्प्युटर कोर्ससाठी प्रवेश सुरु.
View More...
Admission Link : Apply Online

MS-OFFICE EXPERT

MS-OFFICE EXPERT कॉम्प्युटर कोर्ससाठी प्रवेश सुरु.
View More...
Admission Link : Apply Online

Advance Diploma in DTP

Advance Diploma in DTP कॉम्प्युटर कोर्ससाठी प्रवेश सुरु.
View More...
Admission Link : Apply Online

Python Programming

Python Programming कॉम्प्युटर कोर्ससाठी प्रवेश सुरु.
View More...
Admission Link : Apply Online